Välkommen till oss på Severin Revision

Tjänster inom revision, redovisning, skatt samt konsultationer
Severin Revision tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, skatt samt konsultationer inom företagsekonomi. Vårt fokus är att tillhandahålla en hög servicenivå med direktkontakt åt samtliga våra kunder.

Auktoriserade revisorer
Alla auktoriserade revisorer på Severin Redovisning & Revision AB är medlemmar i branschorganisationen FAR.

Läs mer om FAR på: www.far.se.